Pre Loader

167 Tựu Liệt, Tam Hiệp, Hà Nội

Giá bát 3 tầng cao cấp SUS304 inox BLUWARE 700MM(R665xS280xC650)

Giá bát 3 tầng cao cấp SUS304 inox BLUWARE 700MM(R665xS280xC650)

3,400,000

Giá bát 3 tầng cao cấp SUS304 inox BLUWARE 700MM(R665xS280xC650)

Thông tin bổ sung

BN370SUS304

Bộ