Pre Loader

167 Tựu Liệt, Tam Hiệp, Hà Nội

Giá bát 3 tầng cao cấp SUS304 inox BLUWARE 900MM(R665xS280xC650)

Giá bát 3 tầng cao cấp SUS304 inox BLUWARE 900MM(R665xS280xC650)

3,600,000

Giá bát 3 tầng cao cấp SUS304 inox BLUWARE 800MM(R665xS280xC650)

Thông tin bổ sung

BN390SUS304

bộ