Pre Loader

167 Tựu Liệt, Tam Hiệp, Hà Nội

Mâm xoay tủ góc 270 độ Inox BLUWARE 550 – 700 – phi 710, 800MM

Mâm xoay tủ góc 270 độ Inox BLUWARE 550 – 700 – phi 710, 800MM

2,750,000

Mâm xoay tủ góc 270 độ Inox BLUWARE 550 – 700 – phi 710, 800MM cao cấp

Thông tin bổ sung

MX270

Bộ